Impact

De meeste ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis en omgeving wonen. Wanneer dit door een groeiende zorgvraag moeilijk wordt heeft verhuizen naar een vreemde buurt, zonder de vertrouwde sociale contacten, een grote impact. Wanneer mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen is de kans groter dat de levensloop zoveel mogelijk op een normale manier wordt voortgezet.

Op dit moment zijn er te weinig woningen beschikbaar die voldoen aan de woonbehoefte van ouderen. Dit heeft tot gevolg dat de doorstroom op de woningmarkt stagneert. Ouderen blijven wonen in voor hen té grote huizen en gezinnen die juist meer ruimte nodig hebben kunnen geen kant op.

Eenzaamheid voorkomen

Oud worden met zoveel mogelijk bekenden om je heen is voor iedereen wenselijk. Door het krimpen van de sociale kring is eenzaamheid een regelmatig voorkomend probleem. Het woonconcept van Buurtwonen hoopt dit te kunnen voorkomen. De locaties komen op een centrale plek in de wijk waar sociale interactie met buurtbewoners vanzelfsprekend is. In ieder complex is een gemeenschappelijke ruimte aanwezig waar de bewoners en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Op deze manier willen we de sociale contacten onderling versterken en het buurtgevoel vergroten.

Focus op preventieve zorg

Buurtwonen biedt de mogelijkheid zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen door gebruik te maken van het bestaande netwerk van mensen. Het gebruik van de formele zorg of intensivering van de zorg wordt hierdoor zo lang mogelijk uitgesteld. Bij een toename van de zorgvraag kan een beroep gedaan worden op professionele zorgverleners. Met ongeveer 1.000 teams door het hele land is een Buurtzorg of Buurtdiensten team altijd in de buurt! Onze focus ligt op preventieve in plaats van reactieve zorg, want voorkomen is beter dan genezen.

Duurzame ambitie

39% van de wereldwijde CO2-uitstoot komt van de gebouwde omgeving. Om die reden kijken wij voor elk project naar de meest duurzame oplossingen, passend voor de wijk. Wij werken zoveel mogelijk met materialen die bio-based, hergebruikt of herbruikbaar zijn. Zowel nieuwbouw als bestaande locaties transformeren of renoveren is mogelijk.

Door natuurinclusief te bouwen vergroten we de biodiversiteit in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan groene daken, mosdaken en groene muren. Daarnaast ontwikkelen wij al onze woningen energieneutraal.